שרותי תכנון

 

  • מחקר השוואתי בין תהליכים (BENCHMARK STUDY).

  • תכנון תהליכי.

  • חבילות תהליכים שלמות.

  • הגדלת ו/או שינוי של מתקנים קיימים (REVAMP).

  • פרויקטים בתחום האקולוגיה. 

 

Design Services

 

 

אודות הנגישות

 

 

הפעל נגישות